Manu Neethi Foundation

விவசாயிகள் நலனுக்காக அயராமல் உழைத்துக்கொண்டிருப்பவர்
குப்பை கிடங்குகளுக்கான ஒரு நிரந்தர தீர்வு தந்தவர்
நிலத்தடி நீர் மாசடைவதை தடுக்க பயோ செப்டிக் டேங்க் முறையை பிரபலப்படுத்தியவர், மனு நீதி மாணிக்கம் அய்யா.

தமிழகத்தில் நல்லாட்சி உருவாக, நல்ல தலைவர்களை தேடி ஒரு நல்ல அரசனை உருவாக்க, மனு நீதி அறக்கட்டளையை துவங்கியிருக்கிறார்..

To Know more about Manuneethi Manickam ( Athappa Manickam)

www.manuneethi.tv/mak

https://youtu.be/-UFjDAVBIOI

www.facebook.com/ManuNeethiFoundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *