மாணவர்களுக்கு எப்படி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் ..?

மாணவர்கள் எந்த மாதிரியான கல்வியை கற்க வேண்டும் ..?

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அய்யா மனுநீதி மாணிக்கம் கருத்துரை :

www.manuneethi.tv 

Manuneethi Foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *