மீனவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் நிலை குறித்து அய்யா மனுநீதி மாணிக்கம் அவர்களின் கருத்துரை

மீனவர்களுக்கு நிலையான விலை கிடைக்க – நிர்வாகத்தில் என்ன மாற்றம் தேவை : அய்யா மனுநீதி மாணிக்கம் அவர்களின் கருத்துரை

கூவம் ஆற்றை சுத்தம் செய்வது முற்றிலும் சாத்தியம் – மனுநீதி மாணிக்கம்

Cooum river cleaning is Completely possible by Manuneethi manickam.. கூவம் ஆற்றை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த முடியும். Manuneethi manickam sir interview on News 7 https://www.facebook.com/ManuNeethiFoundation/