மலடாக மாறும் மண்! இயற்கை விவசாயம் கை கொடுக்குமா?

Tamil newspaper manuneethi

மனு நீதி அறக்கட்டளையின் இயற்கை வேளாண் இடுபொருள் கண்டுபிடிப்பு பற்றி இந்து தமிழ் நாளிதழில் சிறப்பு செய்தி.. ( Hindu Tamil Newspaper ) Read Complete News – Click Here  இந்த மண்ணைக் காக்கவும், மக்களைப் பாதுகாக்கவும் இயற்கை வழி விவசாயமே உதவும்.

Promo – News18 Tamil Nadu – Payir Thozhil Pazhagu | பயிர்த்தொழில் பழகு

Promo – News 18 TamilNadu | Payir Thozhil Pazhagu | பயிர்த்தொழில் பழகு Manu Neethi Organic farming research centre மனுநீதி இயற்கை வேளாண்மை ஆராய்ச்சி மையம்